Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 19. dubna 2017 o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Sbírka:  135/2017 | Částka:  48/2017 | 2.5.2017

ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY
ze dne 19. dubna 2017
o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.,

vyhlašuji volby

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

a stanovím dny jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

Prezident republiky:
Zeman v. r.
Předseda vlády:
Sobotka v. r.