Telefonní a e-mailový seznam MěÚ Ivančice

Vedení města

starosta

Buček Milan
tel.: 546 419 411
mobil: 601 575 842
e-mail: bucek(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

1. místostarosta

Sojka Jaroslav
tel.: 546 419 411
mobil: 602 559 177
e-mail: sojka(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

2. místostarosta

Ing. Sládek Roman
tel.: 546 419 411
mobil: 602 200 783
e-mail: sladek(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Tajemník

tajemnice

JUDr. Chládková Růžena
tel.: 546 419 412
mobil: 723 624 706
e-mail: chladkova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Odbor vnitřních věcí

vedoucí odboru, školství

Ing. Krejčová Ivana
tel.: 546 419 418
e-mail: krejcova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

sekretariát starosty a místostarostů

Badinová Hana
tel.: 546 419 411
fax: 546 419 410
e-mail: badinova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

sekretariát tajemnice

Světlíková Zuzana
tel.: 546 419 412
e-mail: svetlikova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz
e-mail: info(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz (pro příjem všeobecné pošty)

podatelna

Šacherová Marcela
tel.: 546 419 413
e-mail: sacherova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Novotná Jarmila
tel.: 546 419 413
e-mail: novotna(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

E-podatelna s elektronickým podpisem
e-mail: posta(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

pokladna, ověřování, CzechPoint

Bc. Jaroslava VEISOVÁ
tel.: 546 419 419
e-mail: veisova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Petrčková Jana
tel.: 546 419 419
e-mail: petrckova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

matrika

Janků Dagmar
tel.: 546 419 485
e-mail: janku(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Mgr. Leitnerová Michaela
tel.: 546 419 486
e-mail: leitnerova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

mzdová účtárna

Košťálová Ludmila
tel.: 546 419 422
e-mail: kostalova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

personální oddělení

Kozáková Hana
tel.: 546 419 442
e-mail: kozakova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

BOZP, správce trhu, webmaster

Tichý Aleš
tel.: 546 419 435
mobil: 775 290 609
e-mail: tichy(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Odbor plánovací a finanční

vedoucí odboru

Ing. Peška Ladislav
tel.: 546 419 420
e-mail: peska(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

poplatky

Žáková Jana, DiS.
tel.: 546 419 433
e-mail: zakova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

účtárna

Hortová Jarmila
tel.: 546 419 421
e-mail: hortova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Žaludová Helena
tel.: 546 419 421
e-mail: zaludova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Ing. Studničková Zuzana
tel.: 546 419 423
e-mail: studnickova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Horáková Eliška

tel.: 546 419 423
e-mail: horakovae(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Odbor investic, správy majetku a právní

vedoucí odboru

Ing. Ronzani Jaroslav
tel.: 546 419 430
e-mail: ronzani(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

manažer rozvoje města

Ing. Valentová Ilona
tel.: 546 419 416
e-mail: valentova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

právník

Mgr. Hlaváč Radek
tel.: 546 419 438
e-mail: hlavac(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

právník, majetkoprávní vztahy

JUDr. Dvořáčková Jaroslava
tel.: 546 419 428
e-mail: dvorackova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

správa majetku, správa hřbitovů

Mgr. Kubíková Liběna
tel.: 546 419 431
e-mail: kubikova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

bytová správa, městská sportovní hala

Konečná Vladimíra
tel.: 546 419 432
tel.: 546 452 111 (sportovní hala)
e-mail: novakova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

investiční technici

Ing. Janiček Josef
tel.: 546 419 450
mobil: 606 959 677
e-mail: janicek(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Ing. Bernard Luděk
tel.: 546 419 451
e-mail: bernard(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Nosková Olga
tel.: 546 419 450
e-mail: noskova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

údržba

Sedmík Josef
tel.: 546 419 434
e-mail: sedmik(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Odbor životního prostředí

vedoucí odboru, vodní hospodářství

Ing. Kremláček Eduard
tel.: 546 419 470
e-mail: kremlacek(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

ovzduší, odpady

Ing. Hytychová Alice
tel.: 546 419 471
e-mail: hytychova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

zemědělství, odpady, ochrana přírody

Ing. Grossová Eva
tel.: 546 419 471
e-mail: grossova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

lesy, myslivost, rybářství

Ing. Pěgřím Michal
tel.: 546 419 472
e-mail: pegrim(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Odbor regionálního rozvoje

vedoucí odboru

Ing. Coufal Josef
tel.: 546 419 460
e-mail: coufal(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

stavební úřad

Vávrová Lenka
tel.: 546 419 461
e-mail: vavrova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Haičmanová Dana
tel.: 546 419 461
e-mail: haicmanova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Horák František
tel.: 546 419 462
e-mail: horak(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Ing. Jacková Eva
tel.: 546 419 462
e-mail: jackova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

úřad územního plánování, památková péče


ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Ing. Červený Pavel
tel.: 546 419 463
e-mail: cerveny(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Ing. Skálová Eva
tel.: 546 419 464
e-mail: skalova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz


PAMÁTKOVÁ PÉČE

Ing. Šárka Penkalová
tel.: 546 419 475
e-mail: penkalova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz


administrativa

Coufalová Lenka
tel.: 546 419 465
fax: 546 419 465
e-mail: coufalova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Obecní živnostenský úřad

vedoucí odboru

Bc. Šlapanský Radek, DiS.
tel.: 546 419 480
e-mail: slapansky(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

referenti

Konečná Blažena
tel.: 546 419 482
e-mail: konecnab(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Musilová Veronika
tel.: 546 419 482
e-mail: musilova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Odbor sociálních věcí

vedoucí odboru, kurátor pro dospělé

Ing. Prokopová Olga
tel.: 546 419 490
e-mail: prokopova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)

Kloparová Edita, DiS.kurátor pro mládež
tel.: 546 419 489
e-mail: kloparova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Maiová Iveta, DiS.
tel.: 546 419 491
e-mail: maiova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Mgr. Kratochvílová Lucie, DiS.
tel.: 546 419 494
e-mail: kratochvilova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Bc. Houfková Šárka
tel.: 546 419 496
e-mail: houfkova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Šandová Jitka, DiS.
tel.: 546 419 498
e-mail: sandova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz


fax: 546 419 497


Velmi detailní informace k problematice OSPOD najdete na speciálních webových stránkách umístěných na adrese http://ospod.ivancice.cz, které vznikly v rámci projektu „Standardizace OSPOD v ORP Ivančice“.

sociální práce

Mgr. Šancová Irena
tel.: 546 419 492
e-mail: sancova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Ošmerová Eva, DiS.
tel.: 546 419 493
e-mail: osmerova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Kratochvílová Jana
tel.: 546 419 495
e-mail: kratochvilovaj(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Odbor správních činností

vedoucí odboru, taxi

Ing. Hrdlička Miroslav
tel.: 546 419 512
e-mail: hrdlicka(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

pokladna OSČ

Gabriela Jägrová
tel.: 546 419 515
e-mail: jagrova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

podatelna OSČ, sekretariát

Dočkalová Ludmila
tel.: 546 419 511
fax: 546 419 516
e-mail: dockalova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

občanské průkazy

Sedláčková Iva
tel.: 546 419 542
e-mail: sedlackova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

cestovní pasy

Vahalová Olga
tel.: 546 419 541
e-mail: vahalova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

evidence řidičů

Blížkovská Blanka
tel.: 546 419 536
e-mail: blizkovska(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Zemanová Eva
tel.: 546 419 534
e-mail: zemanova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

evidence vozidel, technik

Mgr. Vespalec Roman
tel.: 546 419 532
e-mail: vespalec(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Bc. Plagová Miroslava
tel.: 546 419 533
e-mail: plagova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz


fax: 546 419 535

evidence obyvatel

Palmášiová Marie
tel.: 546 419 543
fax: 546 437 283
e-mail: palmasiova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

trvalý pobyt (rušení)

Bc. Chládek Miroslav, DiS.
tel.: 546 419 544
e-mail: chladek(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

zkušební komisař

Bc. Popelka Karel
tel.: 546 419 531
e-mail: popelka(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

silniční správní úřad

Ing. Vitovská Helena
tel.: 546 419 537
e-mail: vitovska(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Bc. Kavalec Pavel, DiS.
tel.: 546 419 521
e-mail: kavalec(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz


fax: 546 419 516

dopravní přestupky

Ing. Hrdlička Miroslav
tel.: 546 419 512
e-mail: hrdlicka(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Ing. Kabelka Jiří
tel.: 546 419 554
e-mail: kabelka(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

radar

Široká Hana
tel.: 546 419 522
e-mail: siroka(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

dopravně správní agenda

Šenkýřová Markéta
tel.: 546 419 553
e-mail: senkyrova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

údržba

Večeřa Stanislav
tel.: 546 419 513
e-mail: – – –

Odbor informačních systémů

vedoucí odboru

Ing. Marek Jiří
tel.: 546 419 488
e-mail: marek(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

technik, pověřenec GDPR

Křivánek Petr
tel.: 546 419 488
e-mail: krivanek(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz


budova MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Ivančice – přízemí, kancelář OIS (odbor informačních systémů)

Televizní studio

vedoucí odboru

Voborný Jaroslav
tel.: 546 419 440
e-mail: voborny(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

sekretariát

Zídková Ivana
tel.: 546 419 440
mobil: 724 034 739
e-mail: zidkova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

TV studio, technici

Bc. Kudláček Petr
tel.: 546 419 444
e-mail: kudlacek(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Navrátil Pavel
tel.: 546 419 441
e-mail: – – –

televizní studio
tel.: 546 419 441
fax: 546 419 444


Zvláštní orgány obce

Komise pro projednávání přestupků

předseda komise

Ing. Konečný Aleš
tel.: 546 419 484
e-mail: konecny(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

administrativa

Bc. Kudláčková Kateřina
tel.: 546 419 484
e-mail: kudlackova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Krizové řízení a ochrana obyvatel

referent

Dittrichová Lenka
tel.: 546 419 424
e-mail: dittrichova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Městská policie

strážníci

Šabata Zdeněk (vedoucí strážník)

Homolka Martin
Hudínek Antonín
Jarolím Jaroslav
Kekel Vladimír
Kocáb Radoslav
Sysel Jan
Vít Josef
Walla Petr

tel.: 546 419 468
mobil: 724 057 924 (hlídka ve službě)
e-mail: mestska.policie(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)ivancice.cz


Organizační složky obce

Městská knihovna

vedoucí

Bc. Odutová Blanka
tel.: 546 451 585
e-mail: knihovna(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)ivancice.cz

pracovnice

Dvořáková Lucie, DiS.
Zimmermannová Kateřina

tel.: 546 451 585
e-mail: knihovna(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)ivancice.cz

Pečovatelská služba

vedoucí oddělení

Bc. Štěrbová Šárka
tel.: 546 123 402
e-mail: psivancice(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)seznam.cz

sociální pracovnice

Halúzková Eva, DiS.
tel.: 546 123 405
e-mail: psivancice(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)seznam.cz

pečovatelky

Balíková Hana
Březinová Lenka
Horníčková Helena
Hyprová Marie
Chmelíčková Jindřiška
Kolouchová Jitka
Schilbergerová Lenka
Slavíková Dagmar
Stonáčková Helena
Tóthová Květoslava

tel.: 546 123 488
e-mail: psivancice(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)seznam.cz