PS: Úhrada za úkony

Pečovatelská služba

ZÁKLADNÍ ÚKONYpracovní dnySO, NE, svátky
pomoc a podpora při podávání jídla a pití120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
pomoc při úkonech osobní hygieny120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
pomoc při použití WC120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
dovoz nebo donáška jídla 15,- Kč/úkon30,- Kč/úkon
pomoc při přípravě jídla a pití120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
příprava a podávání jídla a pití120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
běžný úklid a údržba domácnosti (min. 1x 14 dnů) 120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
pomoc při zajištění velkého úklidu (déle než 1x za 14 dnů) 130,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
donáška vody120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
běžné nákupy , pochůzky 120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
velký nákup, týdenní, ošacení (14-tidenní, ošacení)115,- Kč/úkon115,- Kč/úkon
praní , žehlení osobního i ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70,- Kč/kg70,- Kč/kg
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět120,- Kč/hod.130,- Kč/hod.
FAKULTATIVNÍ ÚKONY (nelze je poskytnout samostatně, poskytují se pouze se sjednanými základními úkony)pracovní dny SO, NE, svátky
pomoc při podávání léků 150,- Kč/hod.150,- Kč/hod.
doprovod na vycházky 150,- Kč/hod.150,- Kč/hod.
přeprava osob automobilem 7,- Kč/km + 150,- Kč/hod. 7,- Kč/km + 150,- Kč/hod.

Denní stacionář

Základní úkony úhrada     
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobupobyt v denním stacionáři s možností poskytnutí všech uvedených úkonů 40,- Kč/hod.
pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, doprovod na vycházky
sociálně-terapeutické činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, přeprava osobním automobilem(pokud stacionář jede na výlet automobilem, cesta se platí zvlášť v rámci pečovatelské služby)
Poskytnutí stravysnídaně20,- Kč/kus
svačina dopolední15,- Kč/kus
oběd65,- Kč/kus (dle ceny stanovené dodavatelem oběda Penzionem pro důchodce)
svačina odpolední15,- Kč/kus

Úhradníky byly schváleny radou města RM č. 26/2015 – platnost od 1. října 2015

Post Author: AleTic