Přehled důležitých zákonů pro činnost odboru OŽÚ

  • Zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
  • Zák.č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších přepisů
  • Zák.č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
  • Zák.č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů
  • Zák.č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů
  • Zák.č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
  • Zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Post Author: AleTic