Přehled důležitých zákonů pro činnost odboru OŽP

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
 • Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (Stavební zákon), v platném znění
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 • Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění
 • Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, v platném znění

Post Author: AleTic