Přehled důležitých zákonů pro činnost odboru OVV

  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhl. MV ČR č. 59/2002, kterou se provádí zákon č. 491/2001 Sb.
  • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhl. MV ČR č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.
  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhl. MV ČR č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.
  • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu.
  • Vyhl. MV ČRE 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb.
  • komplexní agenda státní správy ve školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Post Author: AleTic