Přehled důležitých zákonů pro činnost úseku investic OISMaP

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Post Author: AleTic