Přehled důležitých zákonů pro činnost úseku správy majetku a právního OISMaP

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platné znění
  • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění
  • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 89/2012., Sb. občanský zákoník, v platném znění
  • Zákon 256/2013., Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění
  • Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí v platném znění

Post Author: AleTic