Přehled důležitých zákonů pro činnost odboru OIS

  • zákon č. 101/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění
  • zákon č. 227/2000 Sb., ze dne 29.června 2000, o elektronickém podpisu a o změně dalších zákonů v platném znění
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 177/2001 Sb. ze dne 16.května 2001, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a
  • zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů v platném znění
  • zákon č. 121/2000 Sb., ze dne 7. dubna 2000, právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění
  • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy v platném znění
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Post Author: AleTic