Popis činnosti úseku investic odboru OISMaP

Úsek investic odboru OISMaP připravuje a kontroluje investiční akce města,  správu dopravního značení místních komunikací.

 • příprava investičních akcí města – zajištění projektu, vyjádření k projektovým dokumentacím, zajištění stavebního povolení a následné kolaudace.
 • zajištění výběrových řízení na dodavatele stavebních prací a ucelených technologických částí staveb
 • zajištění a příprava dodavatelských smluv
 • účast za město na územních a stavebních řízeních
 • zajištění dotací z MK ČR na opravu kulturních památek v majetku města
 • spolupráce s příspěvkovými organizacemi města a technická spolupráce s ostatními odbory
 • provádění základního posuzování technického stavu nemovitostí v majetku města
 • opravy – zajištění základních druhů oprav nemovitostí v majetku města
 • zajištění veřejného osvětlení – rozšiřování v rámci investic
 • zajištění údržby a doplňování městského mobiliáře
 • rekonstrukce a opravy chodníků a místních komunikací většího rozsahu
 • přijímá informace o informačním záchranném systému a městském rozhlasu
 • zpracovává informace o přerušení elektrické energie
 • spolupracuje s Městskou policií a dalšími správními orgány

Post Author: AleTic