Popis činnosti odboru OIS

Odbor zajišťuje správu a systematický rozvoj počítačové sítě úřadu, dále pořizování, provoz a údržbu počítačové techniky a programového vybavení.

 • zajišťování správy systému výpočetní techniky, metodické usměrňování uživatelů, definování problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému
 • zajišťování nového nastaveni systémů při změnách projektu, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky
 • zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům
 • rozvoj eGovernementu v území (správní obvod ORP)
 • správa Technologického centra Ivančice
 • technické zabezpečení ESSL-Iv. ve všech funkcionalitách vč. ISDS
 • zabezpečení hostované ESSL pro partnerské obce
 • zabezpečení provozu eGon centra po stránce technické
 • technické zabezpečení CzechPoint a jeho administrace
 • provádí přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů počítačů a počítačových sítí, provádí optimalizaci jejich technických a programových prostředků a instalování nových prvků a modulů výpočetní techniky
 • zabezpečení informačního systému a ochrany dat
 • zajišťuje navrhování, optimalizaci a zvyšování efektivnosti prostředků výpočetní techniky komunikačních systémů
 • provádí definici potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb
 • zajišťuje základní funkčnost a bezpečnost provozovaných počítačových aplikací
 • zajišťuje chod a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat
 • provádí obsluhu počítačových aplikací při řešení a realizací úloh podle daných postupů
 • provádí obsluhu zálohovacích zařízení, tiskáren a periferií

Post Author: AleTic