Popis činnosti Městské knihovny Ivančice

Městská knihovna v Ivančicích je veřejná univerzální knihovna, která získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje literaturu a poskytuje informace odborného i obecného charakteru. Poskytuje uživatelům přístup na internet.

Počátky městské knihovny sahají do r. 1866, kdy byl založen Slovanský čtenářský spolek – středisko kulturního a společenského života nejen ve městě, ale i v širokém okolí.

Knihovna je od r. 2003 organizační složkou Města Ivančice, předtím byla součástí Okresní knihovny Brno – venkov v Židlochovicích.

V současné době tvoří knihovní fond cca 30 000 svazků. Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční a informační, reprografické a přístup k síti Internet. Knihovna odebírá 53 titulů časopisů.

Koncem devadesátých let se započalo s přípravou na automatizaci, nejdříve v systému Smartlib, ten později nahradil knihovnický katalogizační systém Clavius. V lednu 2007 byl na webových stránkách knihovny zpřístupněn katalog se záznamy od roku 1997. Zbytek fondu byl brigádníky zpracován během letních prázdnin roku 2007 a půjčování pomocí elektronického systému spustila knihovna 3. 3. 2008. Internet je veřejnosti k dispozici od r. 2001, od začátku roku 2007 je přístup na něj zdarma.

V knihovně se pořádají exkurze a knihovnické lekce pro žáky a studenty místních škol, školní družiny, MŠ i pro sluchově postiženou mládež. Knihovna propaguje své služby a nové knihy v ivančické kabelové televizi a Ivančickém zpravodaji.

V minulosti byla MěK Ivančice knihovnou střediskovou s péčí o 8 knihoven. V současné době nakupuje a zpracovává knihy pro 4 knihovny v integrovaných částech (Budkovicích, Letkovicích, Němčicích, Řeznovicích). Vykonává také regionální funkce pro knihovny 14 obcí ivančického regionu.

Post Author: AleTic