Popis činnosti Krizového řízení města

Krizové řízení se souhrnně zabývá činnostmi zaměřenými na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování a kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.

Post Author: AleTic