Popis činnosti Komise pro projednávání přestupků

Komise pro projednávání přestupků Města Ivančice řeší problematiku přestupků ve svém územním obvodu a dále, na základě veřejnoprávních smluv, vykonává přestupkovou agendu pro město Dolní Kounice a Oslavany, obce Biskoupky, Čučice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Pravlov, Senorady a Trboušany.

Podrobný přehled činnosti komise:

  • projednávání přestupků podle ust. § 53 odst. 1 přestupkového zákona (§ 46, § 47, § 47 b, § 48, § 49 a § 50 a další přestupky, pokud je k jejich projednávání příslušná obec);
  • v souladu s ust. § 53 odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb., přestupkového zákona, samostatný referent KPPP projednává další přestupky, které je příslušný řešit obecní úřad s rozšířenou působností (§ 21, § 21a, § 29, § 29a, § 30, § 31, § 32, § 38, § 41, § 42, § 44, § 44a, § 47a přestupkového zákona) a také další přestupky uvedené ve zvláštních zákonech, pokud k jejich projednávání nejsou příslušné jiné správní orgány;
  • vede evidenci přestupků;
  • zpracovává statistické údaje o přestupcích podle zvláštních právních předpisů;
  • plní funkci správce daně (vymáhání pohledávek);
  • spolupracuje se soudy, Policií České republiky, Městskou policií a dalšími správními orgány;
  • spolupracuje s příslušnými orgány, v oblasti problematiky domácího násilí;

 

Předseda přestupkové komise:

  • zpracovává zprávy o pověsti – výpisy z přestupkového rejstříku na vyžádání oprávněných orgánů;
  • vyjadřuje se k žádostem o vydání zbrojního průkazu;
  • podává sdělení zdravotním pojišťovnám.

Post Author: AleTic