OSČ: Agenda evidence vozidel a schvalování vozidel

vede registr silničních vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších zákonů.

Evidence vozidel, technik

na úseku evidence vozidel

 • zapisuje, odhlašuje silniční motorová a nemotorová vozidla do registru silničních motorových vozidel včetně provádění jejich změn
 • vydává výpisy z registru silničních motorových vozidel
 • ověřuje, porovnává, popř. opravuje údaje s centrálním registrem dat evidence silničních motorových vozidel
 • porovnává, zapisuje údaje dodané ze stanice STK
 • vede spisovou agendu, evidenci rozhodnutí a administrativní práce s tím spojené
 • dočasně vyřazuje vozidla z provozu na pozemních komunikacích a provádí jejich opětovné uvedení do provozu
 • vydává duplikáty dokladů a registračních značek, za ztracené, odcizené, poškozené
 • dle tabulek určí výši ekologického poplatku
 • provádí kontroly platnosti zákonného pojištění
 • zadává a ukončuje leasingové a úvěrové smlouvy

na úseku techniků  

 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • rozhoduje o povolení přestavby silničního motorového vozidel,
 • rozhoduje o vyřazení silničních motorových vozidel z registru silničních vozidel
 • vede evidenci vydaných technických způsobilostí jednotlivě dovezených sil. motorových vozidel
 • vede evidenci o povolených přestavbách sil. motorových vozidel
 • vede evidenci cenin, jako jsou evidenční známky STK, SME, technických průkazů a osvědčení o registraci vozidel
 • připravuje a odborně zpracovává rozhodnutí vydávaná ve správním řízení
 • vede centrální evidenci registračních značek
 • dále vede evidenci a vydává zvláštní registrační značky
 • zapisuje tažná zařízení, alternativní pohony vozidel /LPG, CNG, E85/
 • rozhoduje o výměnách podstatných částí vozidel /karoserie, motory/ a jejich označení náhradními technologiemi
 • vydává duplikáty dokladů a registračních značek, za ztracené, odcizené, poškozené
 • provádí kontroly platnosti zákonného pojištění a technických prohlídek vozidel
 • zadává a ukončuje leasingové a úvěrové smlouvy
 • dle tabulek určí výši ekologického poplatku

na úseku stanic měření emisí  

 • rozhoduje o udělení (odnětí) oprávnění k provádění pravidelného měření emisí silničních vozidel
 • vykonává kontrolu nad Stanicemi měření emisí

Post Author: AleTic