Formuláře: OVV

Formuláře: Žádost o nahlížení do registru

Tyto formuláře lze využít pouze do 31. srpna 2017 !!

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, platném znění, dále jen („zákon“) ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“), která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení (dále jen „registr“).

 

Formuláře: Poskytování informací

(dokumenty jsou v univerzálním formátu RTF, který otevřete např. v aplikaci MS WORD)

Post Author: AleTic