Formuláře: OSV

Náhradní rodinná péče:

pdfDotazník pro žadatele o svěření dítěte do své péče

pdfDotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny /pěstouny na přechodnou dobu

pdfVyjádření registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se osvojitelem / pěstounem

pdfPodklady potřebné k podání žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče

pdfSouhlas se zjišťováním osobních údajů v souvislosti se žádostí druha o zařazení do evidence osob stát se osvojiteli

pdfŽádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny

 

Vzory návrhů k soudním jednáním:

pdfNávrh na schválení dohody o úpravě poměru nezletilých dětí pro dobu po rozvodu

pdfNávrh na svěření nezletilých dětí do péče třetí osoby

pdfNávrh na úpravu rodičovské odpovědnosti

pdfNávrh na úpravu styku s nezletilým

pdfNávrh na zvýšení výživného

Post Author: AleTic