OSČ: Agenda trvalého pobytu

ve správním řízení řeší zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů.

Trvalý pobyt, evidence obyvatel

  • usměrňuje a dohlíží na plnění povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu dokladů a evidence obyvatel
  • zpracovává problematiku zrušení trvalého pobytu na základě návrhu oprávněných osob ve smyslu zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
  • zajišťuje agendu při vyřizování mimořádných opravných prostředků ve správním řízení
  • zajišťuje chod oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
  • zodpovídá za včasné a zodpovědné zpracování agendy evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů jednotlivými pracovníky
  • připravuje a zpracovává podklady o přestupku na svěřeném úseku
  • zpracovává podklady pro volby pro obce ve správním obvodu Městkého úřadu Ivančice
  • poskytuje informace a dohlíží na dodržovnání zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zák. č. 133/2000 Sb., o evidneci obyvatel, zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

Post Author: AleTic