OSČ: Agenda registrace autoškol a zkušební komisař

provádí zkoušky nových uchazečů o řidičská oprávnění a přezkušování řidičů dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších právních předpisů a zajišťuje registraci autoškol dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů.

Zkušební komisař

  • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám
  • provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění
  • provádí přezkušování řidičů z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zvláštního zákona
  • provádí přezkušování při zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
  • vede evidenci uchazečů o získání řidičského oprávnění
  • rozhoduje o vydání, změně a odnětí registrace k provozování autoškoly
  • vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, při něm postupuje podle zákona o státní kontrole
  • ukládá způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin zjištěných při výkonu státního dozoru
  • vykonává zkoušky profesní způsobilosti řidiče

Post Author: AleTic