OSČ: Agenda občanských průkazů

vydává občanské průkazy a provádí veškerou agendu občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů.

  • přijímá a zpracovává žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
  • předává vyhotovené občanské průkazy občanům
  • přijímá žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů a obvykle na počkání občana je vydává
  • zasílá vyhotovené občanské průkazy na matriční úřady nebo na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který si občan uvedl v žádosti
  • zajišťuje předání občanských průkazů občanům zdravotně postiženým v domovech důchodců a v bytech
  • vydává Potvrzení o občanském průkazu a Potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu
  • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu a vydá Potvrzení o občanském průkazu
  • poskytuje údaje z evidence občanských průkazů

Post Author: AleTic