OSČ: Agenda evidence řidičů

vede registr řidičů  dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů.

Evidence řidičů

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá, pozastavuje a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
 • vydává duplikáty řidičských a mezinárodních řidičských průkazů
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
 • zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • vydává potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, zničení nebo poškození řidičského průkazu
 • odnímá a vrací řidičské oprávnění
 • vede evidenci odňatých a pozastavených řidičských oprávnění
 • vede registr bodového systému hodnocení řidičů
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • vydává a vyměnuje paměťové karty řidiče, vozidla a karty servisní v systému digitálního tachografu
 • stanoví správní poplatky za zpoplatněné úkony

Post Author: AleTic