OSČ: Agenda evidence obyvatel

hlásí trvalý pobyt občana, eviduje jeho změny, ukončuje trvalý pobyt občana v České republice dle § 10 zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v pozdějším znění a vydává výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel občanovi na jeho vlastní žádost.

  • zajišťuje ucelenou odbornou agendu – evidence obyvatel dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
  • vede živou a neživou evidenci obyvatel
  • zpracovává podklady pro volby a referenda
  • v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytuje informace z evidence obyvatel
  • potvrzuje trvalý pobyt uchazečům o sociální dávku, či pro jiné instituce
  • zpracovává statisku obyvatel v Ivančicích a příměstských částech
  • vede evidenci čísel popisných, orientačních a evidenčních územního obvodu města Ivančice

Post Author: AleTic