OSČ: Agenda cestovních dokladů

vydává cestovní pasy, cestovní průkazy  a jiné cestovní doklady na základě mezinárodních smluv a v souladu se  zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů.

  • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
  • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
  • předává vyhotovené cestovní doklady občanům
  • přijímá žádosti o provedení změn údajů (např. změna příjmení dítěte v cestovním pasu rodiče) nebo doplnění údajů v cestovním dokladu rodiče (např. zápis dětí do 10 let do cestovního pasu rodiče)
  • vyřizuje žádosti o vydání cestovního dokladu pro zastupitelské úřady a vyhotovené doklady zasílá k předání občanům
  • rozhoduje o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu

Post Author: AleTic