Žádosti o informace

  • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně nebo elektronicky na adresu posta(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz, nebo prostřednictvím datové zprávy.
  • Ústní žádost o poskytnutí informace, vznesenou osobně nebo telefonicky, vyřizuje oslovený útvar města neodkladně.
  • Pokud není žadateli informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemné žádosti lze doručit osobně, prostřednictvím pošty, faxem nebo elektronicky.
  • Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

 

Formuláře: Poskytování informací

(dokumenty jsou v univerzálním formátu RTF, který otevřete např. v aplikaci MS WORD)


9a) Poskytnuté informace odvolávající se na zákon 106/1999 Sb.

>> odkaz na stránku s poskytnutými informacemi

Post Author: AleTic