Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informace 20 Kč, je informace poskytnuta zdarma. Žadateli musí být předpokládaná výše úhrady nákladů sdělena předem. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, žádost se bez dalšího odloží a informace poskytnuta nebude (§ 17 z. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

Tisk nebo kopie jedné strany formátu A4, černobíle2,- Kč
Tisk nebo kopie jedné strany formátu A3, černobíle4,- Kč
Kopírování na přenosné paměťové zařízení15,- Kč
Vypálení na CD50,- Kč
Kopírování a tisk mimo MěÚ, např. barevnědle skutečných nákladů
Poštovné a balnédle skutečných nákladů
Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 30 minut, a za každou další započatou půlhodinu50,- Kč / 30 min.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

nebylo vydáno

Post Author: AleTic