Dokumenty

8.1

Seznam hlavních dokumentů

Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2018.
» odkaz na stránku
Program rozvoje města Ivančice na období 2016 – 2022 [*pdf, 2,82 MB]
(schválen zastupitelstvem města dne 18.1.2016 usnesením č. 6)
Územní plán Ivančice [*zip, 234 MB]
(schválen zastupitelstvem města dne 10.4.2017 usnesením č. 8; nabyl účinnosti dne 26.4.2017)
Střednědobý výhled rozpočtu
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

8.2

Rozpočet a rozpočtová opatření

» odkaz na stránku


8.3

Závěrečný účet

» odkaz na stránku


8.4

Střednědobý výhled rozpočtu

» odkaz na stránku

Post Author: AleTic