Poukazování plateb

popis číslo účtu variabilní symbol

příjmový účet 19 – 125911 / 0100 přidělen
příjmový účet – “komunální odpad” 27 – 8591840277 / 0100 přidělen
příjmový účet – pokuty “radar” 43 – 2290580267 / 0100 přidělen
základní běžný účet pro příjem dotací 94 – 6410641 / 0710

Detailnější popis:

příjmový účet: 19 – 125911 / 0100

  • Správní poplatky
  • Poplatek za psa
  • Poplatek za hrobové místo
  • Nájem z pozemku
  • Úhrada kupní ceny pozemku
  • Sankční platby – pokuty, náklady řízení (udělená odborem: správních činností, městkou policií, životního prostředí, živnostenského úřadu, komisí pro projednávání přestupků)
  • Úhrada faktury

 

příjmový účet – komunální odpad: 27 – 8591840277 / 0100

příjmový účet – pokuty radar: 43 – 2290580267 / 0100

  • Sankční platby – pokuty, náklady řízení

 

ZBÚ – dotace: 94 – 6410641 / 0710

Post Author: AleTic