Obecně závazné vyhlášky

Platné obecně závazné vyhlášky města (OZV), ve znění pozdějších změn a doplnění jsou:účinnost od:
Místní poplatek ze psů
OZV č. 6/201701.01.2018
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 5/201701.01.2018
OZV č. 2/2018doplňuje a mění OZV č. 5/201711.05.2018
Místní poplatek z ubytovací kapacity
OZV č. 3/2011
Místní poplatek za rekreační pobyt
OZV č. 8/2003
Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
OZV č. 1/201813.04.2018
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
OZV č. 3/201601.07.2016
OZV č. 2/2013
Koeficient pro výpočet daně z nemovitostí
OZV č. 3/200901.01.2010
OZV č. 1/2009
OZV č. 1/1998
OZV č. 16/1994
Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
OZV č. 4/201601.07.2016
O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice
OZV č. 6/201612.01.2017
O nočním klidu
OZV č. 4/2018doplňuje OZV č. 2/201725.07.2018
OZV č. 3/2018doplňuje OZV č. 2/201711.05.2018
OZV č. 4/2017doplňuje OZV č. 2/201722.06.2017
OZV č. 2/201727.04.2017
Zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství
OZV č. 1/2010
Pravidla pro pohyb psů na území města Ivančice
OZV č. 4/2011
O užívání plakátovacích ploch v majetku města Ivančice
OZV č. 3/201513.11.2015
Požární řád
OZV č. 1/2004
Stanovení školských obvodů základních a mateřských škol
OZV č. 1/2017mateřské školy23.02.2017
OZV č. 1/2016základní školy01.07.2016
Zřízení městské policie ve městě Ivančice
OZV č. 11/2005

Následující obecně závazné vyhlášky jsou také platné, ale jejich účinnost v podstatě jen ruší platnost dříve platných OZV (popř. byly nahrazeny, např. Nařízením města).
Místní poplatek za vydání povolení k vjezdu do vybraných míst
OZV č. 7/2017ruší OZV č. 2/201203.01.2018
Omezující opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
OZV č. 3/2017 22.06.2017
Fond rozvoje bydlení
OZV č. 2/201601.07.2016
Podrobnosti o stejnokroji strážníků městské policie a o jeho nošení
OZV č. 1/2014
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
OZV č. 1/2012
Místní poplatek ze vstupného
OZV č. 4/2006
Řád veřejného pohřebiště
OZV č. 10/2005
Tržní řád
OZV č. 9/2005Tržní řád byl v r. 2015 vydán jako Nařízení města
Ochrana proti alkoholismu a jiným toxikomániím včetně kouření ve městě Ivančice
OZV č. 8/2005
Stanovení zakázaného prostoru v oblasti vojenského muničního skladu Budkovice
OZV č. 7/2005
Udržování čistoty a pořádku ve městě Ivančice
OZV č. 6/2005
Nájemné z nebytových prostor
OZV č. 5/2005
Odtahování vozidel na území města Ivančice
OZV č. 4/2005
Dražební řád
OZV č. 3/2005
Úhrada neinvestičních výdajů za provoz mateřské školy
OZV č. 5/2004