Nařízení města

Nařízení města: účinnost od:
Nařízení města č. 1/200505. 01. 2006
o schůdnosti místních komunikací
Nařízení města č. 1/201810.05.2018 - 30.09.2018
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Nařízení města č. 1/201401. 06. 2014
o zrušení nařízení města č. 3/2005, kterým se vymezují oblasti města, v nichž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
Nařízení města č. 2/201424. 01. 2015
kterým se vydává tržní řád
Nařízení města č. 1/201508. 03. 2015
kterým se mění nařízení města č. 2/2014, kterým se vydává tržní řád
Nařízení města č. 2/201720. 11. 2017
kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu