Krizové řízení a ochrana obyvatel

referent

Dittrichová Lenka
tel.: 546 419 424
e-mail: dittrichova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Dokumenty orgánu obce zveřejněné na úřední desce >>


Organizační zařazení: přímá podřízenost starostovi města


Praktické informace

    - - -

Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

    - - -

Popis činnosti Krizového řízení města

Krizové řízení se souhrnně zabývá činnostmi zaměřenými na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování a kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.


Přehled důležitých zákonů pro činnost KŘ


Formuláře: KŘ

nemáme k dispozici


Relevatní odkazy

krizport

 

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf Black out Příručka pro mimořádné situace při výpadku elektrické energie
1 MB
pdf Zásady chování obyvatelstva při mimořádných situacích Elektronická brožura s praktickými návody, jak se zachovat v nejběžnějších konkrétních mimořadných situacích.
371 KB
pdf Příručka pro ochranu obyvatel při radiační havárii JE Dukovany Příručka obsahuje informace a základní pokyny k zajištění ochrany osob nacházejících se v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany v případě vyhlášení radiační havárie.
2 MB