Úřední hodiny

PONDĚLÍ07.30 - 11.3012:30 - 17:00ÚŘEDNÍ HODINY
ÚTERÝ07.30 - 11.3012:30 - 14:00provozní doba pro veřejnost
STŘEDA07.30 - 11.3012:30 - 17:00ÚŘEDNÍ HODINY
ČTVRTEK07.30 - 11.3012:30 - 14:00provozní doba pro veřejnost
ÚŘEDNÍ HODINY - pouze Odbor správních činností
PÁTEK07.30 - 11.3012:30 - 13:00provozní doba pro veřejnost
NONSTOPMimo pracovní dobu je zajištěna nepřetržitá pohotovost službu konajícího pracovníka Odboru sociálních věcí, oddělení péče o dítě (OSPOD), tento je vždy připraven a plně vybaven pro výkon své práce. V době pohotovosti jsou řešeny pouze akutní případy (ohrožení života dítěte, účast u neodkladného úkonu podle trestního řádu aj.).
Provozní doba pro veřejnost - využívejte pouze v neodkladných a naléhavých případech nebo po domluvě s příslušným referentem. V této době pracovníci zejména připravují spisy, vyřizují své agendy, pořizují doklady, provádí místní šetření a další práce v terénu a nemusí tak být vždy k zastižení na svém pracovišti.

Pracoviště MěÚ na mapě

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 196/6

vedení města, tajemník, krizové řízení a ochrana obyvatel, komise pro projednávání přestupků, odbor vnitřních věcí (podatelna, matrika, ověřování), odbor plánovací a finanční, odbor investic, správy majetku a právní, odbor regionálního rozvoje, odbor životního prostředí, obecní živnostenský úřad, odbor informačních systémů, televizní studio

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 5/11

odbor sociálních věcí (sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce, kurátor pro mládež a dospělé)

PETRA BEZRUČE 1014/4

odbor správních činností (dopravní přestupky, evidence vozidel, evidence řidičů, zkušební komisař, silniční správní úřad, trvalý pobyt, cestovní pasy, občanské průkazy, evidence obyvatel …)

OSTATNÍ PRACOVIŠTĚ

  • Palackého náměstí 1013/12 – služebna městské policie
  • Na Úvoze 1425/5 – pečovatelská služba (v objektu Penzionu pro důchodce)
  • Rybářská 1202 – městská sportovní hala
  • Mjr. Nováka 885/7 – městská knihovna