Činnost OSV: OSPOD

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) zastupuje dítě v řízeních, v nichž se rozhoduje např. jaké bude výživné, komu bude dítě svěřeno do péče, jak bude upraveno stýkání dítěte s rodiči apod.

Vždy zastupuje a hájí zájmy dítěte.

OSPOD také vyhledává a monitoruje ohrožené děti a mládež, je zodpovědný za prevenci v rodinách, zajišťuje náhradní rodinnou péči a vypracovává posudky a doporučení pro soudy.


Velmi detailní informace k problematice OSPOD najdete na speciálních webových stránkách umístěných na adrese http://ospod.ivancice.cz, které vznikly v rámci projektu “Standardizace OSPOD v ORP Ivančice”.