Činnost OSV: kurátor pro dospělé

Kurátor pro dospělé je specializovaný sociální pracovník obecního úřadu s rozšířenou působností, (§ 92 písm. b) zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) na problematiku cílové skupiny osob ohroženým sociálním vyloučením jako jsou:

  1. občané propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,
  2. občané, proti nimž je vedeno trestní řízení, případně jsou podmínečně propuštěni z výkonu trestu a potřebují sociální pomoc k překonání nepříznivých dopadů,
  3. občané závislí na alkoholu nebo jiných toxikomanií, kteří potřebují pomoc při řešení sociální situace,
  4. občané žijící nedůstojným způsobem života,
  5. občané propuštění ze školských zařízení pro výkon ochranné výchovy po dosažení zletilosti.

 

Kurátor poskytuje klientům především sociální poradenství.

Při výkonu své práce spolupracuje s vězeňskou službou, probační a mediační službou, správními úřady, zařízeními poskytující sociální služby (azylové domy, zařízení armády spásy, domy na půl cesty, noclehárny pod.), ale také s rodinami a příbuznými sociálně vyloučených, se zdravotními zařízeními, léčebnami apod.

Kontakt s klienty je svobodný, dobrovolný a nízkoprahový.