Územní studie

V této sekci jsou zveřejněny územní studie zaevidované v evidenci územně plánovací činnosti.


ÚZEMNÍ STUDIE ČUČICE – LOKALITA 2
v evidenci územně plánovací činnosti dne 15.5.2014
soubor ZIP: cucice-lokalita-2

ÚZEMNÍ STUDIE IVANČICE – LOKALITA “KE KARLOVU”
v evidenci územně plánovací činnosti dne 16.12.2015
soubor ZIP: ivancice-ke-karlovu

STUDIE OBYTNÉ ZÓNY ČERNÁ – IVANČICE
v evidenci územně plánovací činnosti dne 1.12.2012

ÚZEMNÍ STUDIE NESLOVICE LOKALITA “POD KASÁRNY”
v evidenci územně plánovací činnosti dne 18.6.2014
soubor ZIP: neslovice-pod-kasarny

ÚZEMNÍ STUDIE NĚMČIČKY – LOKALITA “K PRAVLOVU”
v evidenci územně plánovací činnosti dne 31.10.2013
soubor ZIP: nemcicky-k-pravlovu

ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BRÁNICE – LOKALITA č. 1
v evidenci územně plánovací činnosti dne 16.3.2016
soubor ZIP: moravske-branice-lokalita-1