Údaje o vydaných územních plánech

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, Palackého náměstí 196/6,664 91 Ivančice, jako pořizovatel zveřejňuje údaje o územně plánovacích dokumentacích, vydaných ve svém správním obvodu po 1.1.2007: