Souhrnné zprávy o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností