OISMaP, úsek investic

vedoucí odboru

Ing. Ronzani Jaroslav
tel.: 546 419 430
e-mail: ronzani(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

manažer rozvoje města

Ing. Valentová Ilona
tel.: 546 419 416
e-mail: valentova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

investiční technici

Ing. Janiček Josef
tel.: 546 419 450
mobil: 606 959 677
e-mail: janicek(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Ing. Bernard Luděk
tel.: 546 419 451
e-mail: bernard(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Nosková Olga
tel.: 546 419 450
e-mail: noskova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz


Praktické informace

  - - -

Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace


Popis činnosti úseku investic odboru OISMaP

Úsek investic odboru OISMaP připravuje a kontroluje investiční akce města,  správu dopravního značení místních komunikací.

 • příprava investičních akcí města – zajištění projektu, vyjádření k projektovým dokumentacím, zajištění stavebního povolení a následné kolaudace.
 • zajištění výběrových řízení na dodavatele stavebních prací a ucelených technologických částí staveb
 • zajištění a příprava dodavatelských smluv
 • účast za město na územních a stavebních řízeních
 • zajištění dotací z MK ČR na opravu kulturních památek v majetku města
 • spolupráce s příspěvkovými organizacemi města a technická spolupráce s ostatními odbory
 • provádění základního posuzování technického stavu nemovitostí v majetku města
 • opravy – zajištění základních druhů oprav nemovitostí v majetku města
 • zajištění veřejného osvětlení – rozšiřování v rámci investic
 • zajištění údržby a doplňování městského mobiliáře
 • rekonstrukce a opravy chodníků a místních komunikací většího rozsahu
 • přijímá informace o informačním záchranném systému a městském rozhlasu
 • zpracovává informace o přerušení elektrické energie
 • spolupracuje s Městskou policií a dalšími správními orgány

Přehled důležitých zákonů pro činnost úseku investic OISMaP

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění