Odbor investic, správy majetku a právní [OISMaP]

vedoucí odboru

Ing. Ronzani Jaroslav
tel.: 546 419 430
e-mail: ronzani(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

manažer rozvoje města

Ing. Valentová Ilona
tel.: 546 419 416
e-mail: valentova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

právník

Mgr. Hlaváč Radek
tel.: 546 419 438
e-mail: hlavac(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

právník, majetkoprávní vztahy

JUDr. Dvořáčková Jaroslava
tel.: 546 419 428
e-mail: dvorackova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

správa majetku, správa hřbitovů

Mgr. Kubíková Liběna
tel.: 546 419 431
e-mail: kubikova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

bytová správa, městská sportovní hala

Konečná Vladimíra
tel.: 546 419 432
tel.: 546 452 111 (sportovní hala)
e-mail: novakova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

investiční technici

Ing. Janiček Josef
tel.: 546 419 450
mobil: 606 959 677
e-mail: janicek(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Ing. Bernard Luděk
tel.: 546 419 451
e-mail: bernard(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

Nosková Olga
tel.: 546 419 450
e-mail: noskova(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz

údržba

Sedmík Josef
tel.: 546 419 434
e-mail: sedmik(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz


Odbor investic, správy majetku a právní vznikl v rámci restrukturalizace úřadu dnem 1. července 2015 sloučením Odboru majetkoprávního a Odboru technickoinvestičního.

Dle vykonávané agendy je odbor rozdělen na dva úseky:
(pro detailní informace klikněte na název zvoleného úseku)

Úsek správy majetku a právní odboru OISMaP zajišťuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti a týkající se majetku, jehož správa je svěřena Městskému úřadu Ivančice. Vede evidenci nájemních a jiných smluv. Na tomto odboru můžete vyřídit své záležitosti, týkající se obecních pozemků a staveb, hrobového místa, pronájmu tělocvičny sportovní haly. Úsek správy majetku a právní dále vyřizuje záležitosti v hospodaření s obecními byty – bytová správa.

Úsek investic odboru OISMaP připravuje a kontroluje investiční akce města.


Dokumenty odboru zveřejněné na úřední desce >>


Praktické informace


Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informaceFormuláře: OISMaP

Formuláře: OISMaP – správa majetku města

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost
doc zadost-vecne-bremeno Žádost o zřízení věcného břemene
32 KB
doc zadost-prodej-pozemku Žádost o prodej pozemku
34 KB
doc zadost-najem-pozemku Žádost o nájem pozemku
33 KB
doc zadost-pronajem-nebytoveho Žádost o nájem nebytového prostoru
32 KB
doc kaceni-stromu Žádost o povolení kácení dřevin
33 KB

Formuláře: OISMaP – bytová správa

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost
doc zadost-byt Žádost o přidělení bytu
24 KB

Formuláře: OISMaP – správa hřbitovů

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost
doc oznameni-ulozeni-urny Oznámení uložení urny
50 KB
doc zadost-ulozeni-vsyp Žádost o provedení vsypu
49 KB
doc zadost-ulozeni-do-hrobu Žádost o uložení do hrobu
53 KB
doc zadost-rozptyl Žádost o povolení rozptylu
49 KB