Mapa

Pracoviště Městského úřadu Ivančice jsou rozmístěna ve třech budovách:

  • PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 196/6

vedení města, tajemník, krizové řízení a ochrana obyvatel, komise pro projednávání přestupků, odbor vnitřních věcí (podatelna, matrika, ověřování), odbor plánovací a finanční, odbor investic, správy majetku a právní, odbor regionálního rozvoje, odbor životního prostředí, obecní živnostenský úřad, odbor informačních systémů, televizní studio

  • PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 5/11

odbor sociálních věcí (sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce, kurátor pro mládež a dospělé)

  • PETRA BEZRUČE 1014/4

odbor správních činností (dopravní přestupky, evidence vozidel, evidence řidičů, zkušební komisař, silniční správní úřad, trvalý pobyt, cestovní pasy, občanské průkazy, evidence obyvatel …)

OSTATNÍ PRACOVIŠTĚ

  • Palackého náměstí 1013/12 – služebna městské policie
  • Na Úvoze 1425/5 – pečovatelská služba (v objektu Penzionu pro důchodce)
  • Rybářská 1202 – městská sportovní hala
  • Mjr. Nováka 885/7 – městská knihovna