KoDuS – Komunitní dům seniorů Ivančice

KoDuS je bytový dům s nájemním bydlením pro osoby ve věku 60 a více ( 60+), kterým bydlení v tomto domě umožní prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti k čemu přispěje i nastavený komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.

Cílová skupina – osoby ve věku 60+, které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek 2 členné domácnosti.

V Ivančicích, v lokalitě Brněnka na ulici Břízová se provádí výstavba takového typu bydlení. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími, ve kterém bude vybudováno 18 bytů kategorie 1+kk. Byty v 1.NP (5 bytů) mají zahrádku, byty v 2.NP (5 bytů), 3.NP (5 bytů) a 4.NP (3 byty) mají balkóny. Součástí každého bytu bude kuchyňská linka a el. sporák. Koupelna bude vybavena sprchovým koutem, závěsným WC a přípravou pro napojení pračky.
Kromě bytových jednotek jsou v domě společné sdílené prostory ve 2.NP, 3.NP a 4.NP. Nájemníkům domu bude sloužit i společná zahrada s pohotovostním WC, jenž umožňuje rozšířit kvalitativně komunitní život budoucích nájemníků.

Dispoziční řešení objektu a jednotlivých bytů splňuje požadavky na bezbariérový provoz. Objekt bude zařazen do třídy náročnosti – velmi úsporné, tedy kategorie B.
K nastěhování jsou tyto byty v 1. čtvrtletí 2017.

Podmínky pro možnost bydlení v Komunitním domě seniorů:

  • Osoba(y) ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek 2 členné domácnosti.
  • Nájemní smlouva na dobu určitou – 2 roky. Nájemní smlouva musí obsahovat ujednání o obnovování nájmu na dobu určitou v případě, že nájemce neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu pokračovat. Nájem se prodlouží vždy o 2 roky.
  • Nájemní smlouva lze uzavřít s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, když tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani v podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.
  • Pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé z cílové skupiny, lze nájemní smlouvu k bytu uzavřít i s osobou, která nepatří do cílové skupiny, avšak pouze na 1 rok, za podmínky, že obec vydá písemný souhlas s pronájmem bytu osobě, která nepatří do cílové skupiny.

 

Zájemci o bydlení v tomto domě si mohou podat žádost na MěÚ Ivančice, odboru sociálních věcí. Formulář žádosti je možno stáhnout zde na webu Města Ivančice.