Ověření podpisu – legalizace

Jak a kam se obrátit

 • na Městském úřadě Ivančice a na obecních úřadech pověřených k ověřování shody opisů nebo kopie s listinou, u notáře nebo na pracovištích Czech POINTu.
 • v úředních hodinách

 

(zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

 

Co musíte předložit:

 • Žadatel se musí dostavit osobně s listinou, na které si chce nechat ověřit svůj podpis a předložit dle § 18 zák. č. 21/2006 Sb., k prokázání své totožnosti platný
  • Občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky
  • Průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince
  • Průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany
  • Průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o sobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany
  • Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany nebo
  • Průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasné ochrana.

 

Poplatek:

 • Dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoven ve výši 30 Kč za každý podpis.

 

Ověření podpisu se provádí na místě.

Post Author: AleTic

Napsat komentář