Ověření shody kopie s originálem – vidimace

(zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

 

Jak a kam se obrátit

  • Na Městském úřadě Ivančice a na obecních úřadech pověřených k ověřování shody opisů nebo kopie s listinou, u notáře nebo na pracovištích Czech POINTu.
    • Na Městském úřadě Ivančice, Palackého náměstí 196/6, přízemí, dv. č. 101
  • V úředních hodinách

 

Co musíte předložit

  • Originál listiny (prvopis nebo ověřený opis/fotokopie listiny)
  • Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady dle § 6 odst. 3 zák. 21/2006 Sb.,

 

Poplatek:

  • Dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoven ve výši 30 Kč za každou stranu

 

Ověření listiny se provádí na místě.

Post Author: AleTic

Napsat komentář