Ohlašovací povinnost místního poplatku za komunální odpad

Upozorňujeme občany, že jsou povinni nejen platit poplatek za komunální odpad, ale zároveň nahlásit do 15 dnů správci poplatku změny:

  1. trvalého pobytu (přihlášení, odhlášení nebo přestěhování v místě), popř. adresu pro doručování nebo změnu příjmení
  2. vznik a zánik vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci (chata, chalupa)
  3. Nově, avšak již od roku 2013: vznik a zánik vlastnictví rodinného domu a bytu, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

Post Author: AleTic