Hodnotící kritéria pro přidělení městského bytu a bytu v penzionu pro důchodce

Pro prvotní výběr uchazeče:

 1. Trvalé bydliště žadatele v Ivančicích
 2. Cílová skupina pro přijetí do penzionu – senioři nebo plně invalidní mladší žadatelé
 3. Splněné závazky vůči městu (pohledávky na popelnicích, na nájmu nebytových prostor nebo bytu, poplatky za psa atd.)
 4. Sociální potřebnost
  • U žadatelů do penzionu se přihlíží k jejich zdravotnímu stavu a z něj vyplývající přiznanou výši příspěvku na péči a k možnosti budoucí spolupráce a pomoci ze strany blízké rodiny
 5. Žádost nebo její aktualizace o městský byt nebo byt v penzionu nesmí být starší než jeden rok (ke starším žádostem se nepřihlíží)
  • u žadatelů do penzionu se celková délka žádostí a aktualizací sčítá
  • u žadatelů do městských bytů je vybíráno pouze z rok starých žádostí nebo aktualizací.

Pokud žádný z uchazečů nesplňuje výše uvedená kritéria a komise nevybere, rozšiřuje se okruh o další kritéria pro uchazeče:

 1. Trvalé bydliště není vyžadováno, ale uchazeč musí prokázat vazby na Ivančice (škola, lékaři, práce….)
 2. Závazek vůči městu Ivančice nemusí být uhrazen, ale uchazeč musí doložit snahu splácet pravidelnými měsíčními splátkami

Doporučeno ke schválení na bytové komisi konané dne 3. 4. 2017
Hodnotící kritéria byla schválena radou města dne 19. 4. 2017 pod bodem č. 11

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf kriteria Hodnotící kritéria pro přidělení městského bytu a bytu v penzionu pro důchodce
288 KB

Post Author: AleTic