Volby do zastupitelstev obcí 2018

datum konání: říjen 2018 – pá 14:00 – 22:00, so 08:00 – 14:00

(přesné datum dosud nebylo stanoveno – Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno.)


Všeobecné informace:

  • Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne xx.xx.xxxx o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí – (bude doplněno)
  • Harmonogram úkolů a lhůt – (bude doplněno)
  • Pozvánka na zasedání okrskových volebních komisí

Informace k volbám do zastupitelstva města Ivančice:

  • Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 – 2022 (Zastupitelstvem města Ivančice bylo stanoveno na 15 členů – viz zasedání č. 2/2018, bod 5)
  • Informace o počtu a sídle volebních okrsků – (bude doplněno)
  • Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí – (bude doplněno)
  • Oznámení o době a místu konání voleb – (bude doplněno)