PS: Úhrada za úkony

Terénní pečovatelská služba

Úkony
základní úkony:
úhrady za péči
v pracovní dny
úhrady za péči
v sobotu a neděli
pomoc při podávání jídla a pití

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitř. prostředí

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

pomoc při přesunu na lůžko, vozík

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

pomoc při úkonech osobní hygieny

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

pomoc při použití WC

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

dovoz nebo donáška jídla
• s tímto úkonem nelze poskytovat: dovoz automobilem, doprovod na vycházku, pomoc při podávání léků = fakultativní úkony
• dovoz druhého jídlonosiče s obědem do jednoho místa poskytování (uvedeného ve smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby) bude bez úhrady, každý další bude účtován dle sazebníku úhrad Pečovatelské služby Ivančice

15,- Kč/úkon

30,- Kč/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

příprava a podávání jídla a pití

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

běžný úklid a údržba domácnosti
• poskytovány minimálně 1x za 14 dnů
• čistíci prostředky zajistí klient

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

pomoc při zajištění velkého úklidu
• úklid sezónní, úklid obsahu skříní, zásuvek, mytí oken včetně výměny záclon, úklid po malování, úklidy před domem, úklidy společných prostor domu, úklidy sněhu a ostatní úklidy poskytované déle než 1x za 14 dnů
• do velkého úklidu nespadá: čistění koberců, sedaček a jiných čalounění – provádí pouze kvalifikovaná firma
• ojedinělé, nárazové velké úklidy pečovatelská služba neprovádí
• čistíci prostředky zajistí klient

130,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

donáška vody

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

topení v kamnech, včetně donášky paliva, údržba topných zařízení

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

běžné nákupy, pochůzky
• nákup,jehož celková hmotnost nepřesahuje 5 kg

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

velký nákup, týdenní, ošacení
• čtrnáctidenní nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti nebo nákup s hmotností větší než 5 kg

115,- Kč/hod.

115,- Kč/hod.

praní , žehlení osobního i ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
• praní v ruce – pouze drobné osobní prádlo
• praní v automatické pračce bez přítomnosti pečovatelky se nezaznamenává, zaznamená se pouze třídění prádla, zapnutí automatické pračky, věšení prádla, a to do běžného úklidu
• prací prostředky zajišťuje klient

70,- Kč/kg

70,- Kč/kg

doprovod dětí do školy, k lékaři a zpět

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

120,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

Pečovatelská služba se poskytuje v sobotu a neděli ve výjimečných případech, pokud službu nelze zajistit v pracovní dny.

Kromě základních činností naše pečovatelská služba poskytuje i fakultativní
úkony pro zajištění individuálních potřeb klientů. Tyto úkony nejsou limitovány vyhláškou.

fakultativní úkony : (úkony k doplnění úkonů základních, nelze je poskytnout samostatně) úhrada v pracovní dny úhrada v sobotu a neděli
pomoc při podávání léků
• ve spolupráci s klientem příprava léků do lékovky dle rozpisu lékaře, nebo příprava léků k okamžitému užití
• pomoc při přípravě inzulínového pera k aplikaci

150,- Kč/hod.

150,- Kč/hod.

doprovod na vycházky

150,- Kč/hod.

150,- Kč/hod.

přeprava osob automobilem
• poskytuje se pouze se základními úkony s výjimkou dovozu, donášky oběda jako jediného sjednaného úkonu
• hodinová sazba poměrně krácena dle skutečně spotřebovaného času, sazba za kilometr – za skutečně ujetý, a to i započatý, kilometr
• pokud jede jednu cestu více klientů, jsou čas i kilometry rozpočítány mezi ně

7,- Kč/km
+ 150,-Kč/hod.

za řidiče

7,- Kč/km
+ 150,-Kč/hod.

za řidiče

 


Denní stacionář

Základní úkony úhrada
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pobyt v denním stacionáři s možnosti poskytnutí všech uvedených úkonů
za úhradu 40,- Kč/hod.
(pokud stacionář jede na výlet automobilem, cesta se platí zvlášť v rámci pečovatelské služby)
Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, doprovod na vycházky
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, přeprava osob. automobilem
Sociálně terapeutické činnosti
Poskytnutí stravy Snídaně
20,- Kč / kus
Svačina dopolední
15,- Kč / kus
Oběd
65,- Kč / kus

(dle ceny stanovené dodavatelem oběda – Penzionem pro důchodce)
Svačina odpolední
15,- Kč / kus

 

Úhradníky byly schváleny radou města RM č. 26/2015 – platnost od 1. října 2015

Post Author: AleTic