Popis činnosti úseku investic odboru OISMaP

Úsek investic odboru OISMaP připravuje a kontroluje investiční akce města, zabezpečuje úklid veřejného prostranství a dešťových vpustí, zimní údržbu místních komunikací, údržbu veřejné zeleně a veřejného osvětlení, instalaci a správu dopravního značení místních komunikací.

 • příprava investičních akcí města – zajištění projektu, vyjádření k projektovým dokumentacím, zajištění stavebního povolení a následné kolaudace.
 • zajištění výběrových řízení na dodavatele stavebních prací a ucelených technologických částí staveb
 • zajištění a příprava dodavatelských smluv
 • účast za město na územních a stavebních řízeních
 • zajištění dotací z MK ČR na opravu kulturních památek v majetku města
 • spolupráce s příspěvkovými organizacemi města a technická spolupráce s ostatními odbory
 • provádění základního posuzování technického stavu nemovitostí v majetku města
 • opravy – zajištění základních druhů oprav nemovitostí v majetku města
 • zajištění provozu a oprav veřejného osvětlení
 • zajištění údržby a doplňování městského mobiliáře
 • rekonstrukce a opravy chodníků, dešťových vpustí, drobné opravy místních komunikací
 • přijímá informace o nefunkčním veřejném osvětlení, informačním záchranném systému, o svozu listí a trávy od občanů města
 • úklid odpadkových košů a drobných černých skládek v katastrálních územích města
 • zpracovává informace o přerušení elektrické energie
 • spolupracuje s Městskou policií a dalšími správními orgány

Post Author: AleTic